Svolders substansvärde 2014-02-07: 93 SEK/aktie.

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 2 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 1 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 83,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.


Release Release