Svolders substansvärde 2021-10-08: 257 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 45 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 20 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 280,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 9 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 350,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 36 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-10-08: 257 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-10-08: 257 SEK per aktie