Svolders substansvärde 2019-07-05: 130 sek/aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde ökat med 34 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 27 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 127,20 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 2 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 153,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 17 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release