Svolders substansvärde 2019-11-15: 133 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde ökat med 37 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 35 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 115,80 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 13 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 156,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 18 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2019-11-15: 133 SEK per aktie Svolders substansvärde 2019-11-15: 133 SEK per aktie