Svolders substansvärde 2014-10-10: 92 SEK/aktie.

Svolders substansvärde minskade med 5 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 1 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 2 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 83,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.


PDF PDF