SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-06-10: 143 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde var oförändrat med 143 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde ökat med 6 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 1 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 130,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.


Release Release