Flaggningsmeddelande Nolato

Svolder AB (publ) har den 5 november 2010 avyttrat 4 000 B-aktier i Nolato AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 312 000 B-aktier, vilket utgör 4,99 procent av aktiekapitalet och 2,57 procent av rösterna i Nolato AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf