Svolder har förvärvat aktier i MilDef Group AB

Svolder AB (publ) har i samband med börsintroduktionen av MilDef Group AB (publ) den 4 juni 2021 förvärvat 2 600 000 aktier i bolaget. Detta motsvarar drygt 7 procent av rösterna och aktierna. 

Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder har förvärvat aktier i MilDef Group AB Svolder har förvärvat aktier i MilDef Group AB