Svolders substansvärde 2015-03-13: 112 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 112 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 8 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 13 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 101,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent