Svolders substansvärde 2014-10-03: 97 SEK/aktie.

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 6 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 93,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 4 procent.


Release Release