Svolder har förvärvat aktier i Beijer Electronics Group AB

Svolder AB (publ) har per den 12 mars 2020 förvärvat aktier i Beijer Electronics Group AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till drygt 15 procent av av såväl aktiekapitalet som rösterna. Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder har förvärvat aktier i Beijer Electronics Group AB Svolder har förvärvat aktier i Beijer Electronics Group AB