Substansvärde 2009-11-06: 67 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 67 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 77 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 62 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 62,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf