Svolders substansvärde 2014-01-24: 93 SEK/aktie.

Svolders substansvärde minskade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 3 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 2 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 84,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


Release Release