SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2015-10-02: 112 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 8 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 13 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 106,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 5 procent.


Release Release