Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB (publ) har den 14 mars 2012 köpt 3 000 000 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500 000 A-aktier samt 3 000 000 B-aktier, vilket utgör 4,4 procent av aktiekapitalet och 7,1 procent av rösterna i Acando AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


wkr0006.pdf wkr0006.pdf