Svolders substansvärde 2009-04-03

Svolders substansvärde ökade med 1 krona per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 3 april var 44 kr per aktie.
Detta var 1 krona högre jämfört med föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 15 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 7 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 34,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 22 procent.


wkr0003.pdf wkr0003.pdf