Svolders substansvärde 2021-07-30: 251 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK per aktie denna vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 42 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 28 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 321,20 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 28 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 400,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 59 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-07-30: 251 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-07-30: 251 SEK per aktie