SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2017-10-13: 225 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 4 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2017 har Svolders substansvärde ökat med 22 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 11 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 229,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 2 procent i förhållande med substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 259,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 15 procent i förhållande till substansvärdet.)

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72


Release Release