Substansvärde 2010-10-01: 76 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 76 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 16 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 16 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 70,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf