Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har den 8 mars förvärvat 824 000 aktier i Mind AB (publ). Svolders innehav utgörs därefter av 2 902 400 aktier i Mind, motsvarande 7,0 procent av aktiekapital och röster. Stockholm den 9 mars 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20010315BIT00710/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20010315BIT00710/bit0002.pdf


bit0002.pdf bit0002.pdf