Svolders substansvärde 2020-10-09: 154 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde ökat med 12 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 16 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 168,60 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 10 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 174,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 13 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-10-09: 154 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-10-09: 154 SEK per aktie