SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-08-19: 165 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde ökat med 23 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 167,50 SEK, vilket innebär att substansvärdepremien var 1 procent.


Release Release