Rättelse: Svolders substansvärde 2011-08-12: 65 SEK/aktie

Pressmeddelande gällande Svolders substansvärde avser den 12 augusti 2011.

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie denna vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 23 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 19 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 61,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 6 procent.

 


wkr0005.pdf wkr0005.pdf