FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag sålt 158.000 B-aktier i AcandoFrontec AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 5.900.000 B-aktier, vilket utgör 9,7 procent av aktiekapitalet och 7,0 procent av rösterna i AcandoFrontec AB (publ). Stockholm den 27 februari 2006


wkr0007.pdf wkr0007.pdf