Svolders substansvärde 2019-05-03: 123 sek/aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde ökat med 27 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 21 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 115,20 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 7 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 123,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades i nivå med substansvärdet.)


Release Release