Svolders substansvärde 2008-08-08

Svolders substansvärde fredagen den 8 augusti var 71 kr per aktie.
Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 3 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 19 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 56,50 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 20 procent.


wkr0003.pdf wkr0003.pdf