Svolders substansvärde 2020-02-21: 147 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 4 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde ökat med 7 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 7 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 143,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 3 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 165,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 12 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-02-21: 147 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-02-21: 147 SEK per aktie