Svolders substansvärde 2011-08-26: 63 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 63 SEK/aktie denna vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 26 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 21 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 59,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 6 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf