Svolders substansvärde 2021-04-09: 204 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 6 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 15 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 13 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 232,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 14 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 390,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 92 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-04-09: 204 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-04-09: 204 SEK per aktie