Svolders substansvärde 2022-02-11: 63 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2022 har Svolders substansvärde minskat med 14 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 13 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 71,80 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 14 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 115,20 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 82 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2022-02-11: 63 SEK per aktie Svolders substansvärde 2022-02-11: 63 SEK per aktie