Svolders substansvärde 2014-08-29: 103 SEK/aktie.

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 13 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 14 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 92,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


Release Release