Svolders substansvärde 2007-09-21

Svolders substansvärde minskade med 1 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 21 september var 89 kr per aktie.
Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders substansvärde ökat med 1 procent.
Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 3 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 81,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.wkr0028.pdf wkr0028.pdf