SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2015-08-28: 115 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde var oförändrat med 115 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 11 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 14 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 105,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent.


Release Release