Svolders substansvärde 2011-11-11: 62 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 26 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 14 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 59,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 5 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf