Svolder: Flaggningsmeddelande Beijer Electronics

Svolder AB (publ) har den 27 mars 2017 förvärvat 1 300 000 aktier i Beijer Electronics AB (publ).

Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 300 000 aktier. Detta motsvarar 6,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i Beijer Electronics AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


Release Release