Svolders substansvärde 2022-04-14: 60 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2022 har Svolders substansvärde minskat med 18 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 16 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 62,67 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 4 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 95,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 57 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2022-04-14: 60 SEK per aktie Svolders substansvärde 2022-04-14: 60 SEK per aktie