Svolders substansvärde 2007-10-26

Svolders substansvärde minskade med 1 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 26 oktober var 89 kr per aktie.
Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders substansvärde ökat med 1 procent.
Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 4 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 85,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 4 procent.

wkr0018.pdf wkr0018.pdf