Svolders substansvärde 2019-08-16: 119 sek/aktie

Svolders substansvärde minskade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde ökat med 23 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 22 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 108,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 9 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 125,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 5 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release