Svolder: Flaggningsmeddelande Nordic Waterproofing

Svolder AB (publ) har den 5 november 2018 förvärvat 86 000 aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S. Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2 481 876 aktier. Detta motsvarar 10,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i Nordic Waterproofing Holding A/S. Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via den danska finansinspektionen (Finanstilsynet) samt av Nordic Waterproofing Holding A/S.


Release Release