Svolders substansvärde 2012-02-03: 68 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2012 har Svolders substansvärde ökat med 15 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 13 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 54,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 20 procent.


wkr0006.pdf wkr0006.pdf