Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag återfått 157 300 B-aktier i BTS Group, som utlånats i syfte att underlätta hanteringen av ett teckningsoptionsprogram för BTS Groups personal. Detta medför att Svolders aktieinnehav i BTS Group AB åter utgörs av 450 000 B-aktier, motsvarande 7,7 procent av aktiekapitalet och 5,4 procent av rösterna i bolaget. Stockholm den 18 april 2002 SVOLDER AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/18/20020418BIT00570/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/18/20020418BIT00570/wkr0002.pdf


wkr0002.pdf wkr0002.pdf