Svolders substansvärde 2021-03-12: 194 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 6 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 9 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 7 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 208,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 7 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 269,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 39 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-03-12: 194 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-03-12: 194 SEK per aktie