Svolders substansvärde 2021-12-30: 295 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK per aktie föregående vecka.

Under kalenderåret 2021 ökade Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning med 68 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX steg under motsvarande tidsperiod 37 procent. Den svenska aktiemarknaden som helhet (SIXRX) ökade 39 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 367,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 24 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 442,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 50 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-12-30: 295 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-12-30: 295 SEK per aktie