Svolders substansvärde 2013-09-27: 84 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 84 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 30 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 29 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 74,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.


Release Release