SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2015-05-08: 117 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde var oförändrat med 117 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 13 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 19 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 103,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 12 procent.


Release Release