SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2018-06-01: 115 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2018 har Svolders substansvärde ökat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 7 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 97,22 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 16 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 103,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en rabatt om 11 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release