Svolders substansvärde 2014-02-28: 97 SEK/aktie.

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 6 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 9 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 90,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.


Release Release