Svolders substansvärde 2008-11-14

Svolders substansvärde minskade med 3 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 14 november var 49 kr per aktie.
Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 32 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 46 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 45,80 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.wkr0003.pdf wkr0003.pdf