Svolders substansvärde 2021-09-17: 276 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 56 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 29 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 284,20 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 3 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 374,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 36 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-09-17: 276 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-09-17: 276 SEK per aktie