Svolder: Flaggningsmeddelande GARO AB

Svolder AB (publ) har den 14 mars 2018 förvärvat 110 070 B-aktier i GARO AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 005 070 B-aktier. Detta motsvarar 10,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i GARO AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


Release Release